Een voltijdwerker is iemand met een volledige betrekking.

De jaarlijkse arbeidstijd van een voltijdwerker is gelijk aan een arbeidsjaar.

In de 50 jaar na de tweede wereldoorlog is de duur van een arbeidsjaar gedaald van meer dan 2400 uur naar ongeveer 1700 uur.