De verkoopprijs is de prijs waartegen een aanbieder het product uiteindelijk verkoopt.

Uit de verkoop(prijs) van alle producten samen moet de aanbieder zijn totale kosten terugverdienen.

De figuur laat zien wat het verband is tussen verkoopprijs en toegevoegde waarde.


De opbouw van de verkoopprijs