Uitvoerrechten zijn heffingen die bij de uitvoer van bepaalde producten moeten worden voldaan.

Uitvoerrechten worden toegepast met het doel een binnenlands tekort aan bepaalde goederen te voorkomen.