Uitvoer is de verkoop van goederen en diensten aan het buitenland.

De waarde van de uitvoer of export van goederen registreren we op de goederenrekening. Deze maakt deel uit van de lopende rekening van de betalingsbalans.

De waarde van de export van diensten registreren we op de dienstenrekening¸ die ook deel uitmaakt van de lopende rekening.