Uitbreidingsinvesteringen zijn investeringen in vast kapitaal die niet dienen als vervanging van versleten kapitaalgoederen.

Door uitbreidingsinvesteringen neemt de kapitaalgoederenvoorraad en daarmee de productiecapaciteit toe.

Samen met de voorraadinvesteringen vormen de uitbreidingsinvesteringen de netto-investeringen.

Wanneer we letten op het gevolg van investeringen voor de wijze waarop productiefactoren met elkaar worden gecombineerd¸ onderscheiden we: