De United Conference on Trade and Development (UNCTAD) is een periodiek terugkerende vergadering van lidstaten van de Verenigde Naties met als thema: ' Hoe kunnen de ontwikkelingslanden meer betrokken worden in het internationale goederenverkeer'.

Het gaat dan vooral om de handel tussen de westerse landen en de ontwikkelingslanden en in mindere mate om de handel tussen de ontwikkelingslanden zelf.

Op een van de conferenties is besloten om grondstoffenprijzen te stabiliseren door grondstoffenovereenkomsten tussen ontwikkelingslanden en westerse landen af te sluiten.