Met een tweedegraadsvergelijking geven we aan dat het wiskundige verband tussen een afhankelijk variabele en een onafhankelijk variabele kan worden beschreven met een functie van het type: f(x) = ax2.

Voorbeeld

Een onderneming heeft de volgende kostenvergelijking: TK = 6q2 + 16q + 8

TK is de afhankelijk variabele en q is de onafhankelijk variabele.