In de Troonrede geeft de regering aan welk beleid zij in het komende begrotingsjaar wil gaan voeren.

De Troonrede wordt voorgelezen op de derde dinsdag in september (de opening van het parlementaire jaar).

De financiële consequenties van beleidsvoornemens staan in de Miljoenennota.

De Macro Economische Verkenning dient als economische onderbouwing van de beleidsvoornemens van de regering.