De trend is de gemiddelde groei van het nationaal product over langere tijd.

In westerse landen is er de afgelopen eeuwen sprake van voortdurende groei.

Er kan alleen sprake zijn van groei wanneer de productiecapaciteit toeneemt. Veranderingen in de productiecapaciteit worden veroorzaakt door veranderingen in de kwantiteit en de kwaliteit van de productiefactoren. Voorbeelden van dergelijke veranderingen zijn: