Transformatie is het omzetten van secundaire liquiditeiten in primaire liquiditeiten en omgekeerd.

Vreemde valuta's zijn in Nederland geen geld. Als je dollars bij een primaire bank omwisselt in guldens¸ is er sprake van geldschepping: chartale geldschepping als je je door de bank laat uitbetalen in chartaal geld en girale geldschepping als je bankgirotegoed erdoor toeneemt.