De totale winst is het positieve verschil dat een bedrijf in een bepaalde periode behaalt tussen de totale opbrengsten en de totale kosten.


Totale winst = totale opbrengsten - totale kosten