De totale variabele kosten zijn kosten die veranderen met de grootte van de productie.

Wanneer in een bepaalde periode niet wordt geproduceerd¸ zijn er ook geen variabele kosten. Met het stijgen van de productie nemen de totale variabele kosten per periode toe.

Het verband tussen de totale variabele kosten en de productieomvang kan verschillend verlopen. We onderscheiden:
Degressief en progressief verloop van de totale variabele kosten