Totale kosten vormen de geldswaarde van de in een bepaalde periode door een bedrijf opgeofferde productiefactoren.

Totale kosten vallen uiteen in:

De vergelijking van de totale kosten is als volgt opgebouwd:

TK = TVK + TCK

Voorbeeld

Een kostenvergelijking heeft de volgende gedaante:

TK = 0¸2q2 + 500

In deze vergelijking is

TVK = 0¸2q2

en is

TCK = 500.

Betekenis van de symbolen:

TK totale kosten TVK totale variabele kosten TCK totale constante kosten q productieomvang

In de figuur is het verloop van deze kostenvergelijking geschetst.


Een kostenlijn