De totale constante kosten zijn de kosten die in een bepaalde periode onafhankelijk zijn van de productie.

In plaats van totale constante kosten spreken we ook van constante kosten.

Constante kosten zijn onder meer de kosten voor huisvesting (afschrijving en onderhoud gebouw)¸ rentekosten van opgenomen leningen¸ de kosten van bedrijfsleiding en administratie. Deze kosten komen iedere periode terug en zijn niet afhankelijk van de productie in een bepaalde periode.

Zo zijn van een taxi de verzekering¸ de houderschapsbelasting en de afschrijving voorbeelden van constante kosten. De grootte van deze kosten is bepaald op het moment dat de ondernemer besloot welke auto hij als taxi zou gaan gebruiken. Deze kosten zijn niet afhankelijk van het aantal gemaakte ritten of het aantal vervoerde passagiers. Ze komen iedere periode voor hetzelfde bedrag terug.


Verloop totale constante kosten