Wanneer de toetreding tot de markt beperkt is¸ hoeven bestaande producenten weinig bevreesd te zijn voor nieuwe concurrenten. Toetreding kan worden belemmerd door wettelijke eisen van vakbekwaamheid en door de aard van de productie. Verder zijn er zeer veel voorschriften waaraan een producent moet voldoen¸ zoals belastingvoorschriften¸ vestigingsvergunningen¸ milieuvoorschriften¸ arbeidswetten¸ veiligheidswetten en openingstijden.

Ook de aankoop van producten is beperkt¸ denk bijvoorbeeld aan het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken aan jongeren.