De theoretische capaciteit is de maximale productie die kan worden behaald als de aanwezige productiemiddelen zo volledig mogelijk worden benut.

De maximale productie wordt beperkt door afspraken over het aantal uren per dag en het aantal dagen per week dat bedrijven werkzaam zijn. De productiecapaciteit moet daarom zijn gebaseerd op de normale bezetting van de kapitaalgoederenvoorraad.