De tertiaire sector omvat de commerciële dienstverlening.

Tot de commerciële dienstverlening rekenen we winkels¸ transportbedrijven¸ notarissen¸ accountants¸ banken¸ verzekeringsmaatschappijen en reparatiebedrijven.

Op grond van het soort product dat wordt voortgebracht¸ kunnen economische activiteiten worden verdeeld in verschillende sectoren.

De tertiaire sector vormt samen met de primaire en de secundaire sector de marktsector.

De marktsector brengt in hoofdzaak individuele goederen voort. In deze sector is het prijsmechanisme of marktmechanisme richtinggevend voor de hoeveelheid en kwaliteit van de goederen die wordt aangeboden.