Het tertiaire inkomen is het secundair inkomen minus indirecte belastingen en andere heffingen plus het gebruik dat wordt gemaakt van gesubsidieerde goederen en diensten.

Veel inkomenstrekkers maken gebruik van goederen die door de overheid zijn gesubsidieerd¸ zoals openbaar vervoer¸ onderwijs¸ musea en bibliotheken. Anderzijds betaal je indirecte belastingen¸ zoals BTW en accijnzen en heffingen als schoolgelden¸ ecotax en leges.

In feite wordt bij het beschouwen van de tertiaire inkomens gekeken naar het gebruik dat wordt gemaakt van door de overheid geleverde goederen en diensten (de quasi-collectieve goederen) en in hoeverre aan de bekostiging daarvan wordt bijgedragen.