Het tekort van de overheid of het begrotingstekort is het verschil tussen de totale overheidsontvangsten en de totale overheidsuitgaven.

In principe betekent een begrotingstekort dat het bedrag van de begroting op de kapitaalmarkt zal moeten worden geleend. Dit bedrag wordt daarom ook de financieringsbehoefte genoemd.

Denk aan het verschil tussen het begrotingstekort en het financieringstekort.

We geven het volgende fictieve voorbeeld van het verband tussen begrotingstekort¸ financieringsbehoefte¸ financieringstekort en grootte van de staatsschuld.

Voorbeeld

In Karelië is de staatsschuld aan het eind van 2000 kr 4.000 miljard. In 2001 is er een begrotingstekort van kr 400¸ inclusief een aflossing op de staatsschuld van kr 100.

We hebben te maken met de volgende verbanden:

 staatsschuld eind 2000 kr 4.000  begrotingstekort = financieringsbehoefte kr 400  aflossing staatsschuld
 
kr 100

 financieringstekort
 
kr 300

 staatsschuld eind 2001 kr 4.300