We spreken van een betalingsbalanstekort wanneer de uitgaande geldstroom van een land groter is dan de ingaande geldstroom.

Het gevolg van een betalingsbalanstekort is een afvloeiing van de officiële reserves.

We moeten onderscheid maken tussen een tekort op de gehele betalingsbalans en een tekort op de lopende rekening.

Een tekort op de gehele betalingsbalans betekent per saldo een vermindering van de officiële reserves. Een tekort op de lopende rekening kan worden gecompenseerd door overschotten op de andere deelrekeningen van de betalingsbalans¸ waaronder de financiële rekening.