Tegoeden in rekening-courant zijn tegoeden op een bankgirorekening of girorekening. Dit is een rekening bij een bank waarmee bij voldoende saldo girale betalingen kunnen worden gedaan.