Technische hulp is de vorm van ontwikkelingshulp die gebeurt in de vorm van het ter beschikking stellen van deskundigheid en kennis.

Vaak vindt technische hulp plaats in de vorm van een schenking.