Tarifaire maatregelen behoren tot de handelspolitieke instrumenten die overheden kunnen hanteren om de binnenlandse bedrijvigheid te beschermen tegen concurrentie uit het buitenland.

Tarifaire maatregelen zijn de tarieven¸ heffingen¸ die bij de invoer van goederen moeten worden bepaald aan de overheid.

In de regel hebben we te maken met invoerrechten. In een enkel geval worden uitvoerrechten geheven.