Trendvolgers zijn werknemers in de quartaire sector.

Zij werken niet formeel in overheidsdienst¸ maar volgen wel de inkomensontwikkeling van ambtenaren. Vaak is in CAO's van ambtenaren en trendvolgers de afspraak opgenomen dat hun salaris gekoppeld is aan de lonen in de particuliere sector.