Toevoegen van waarde houdt in dat tijdens de productie een goed meer waard wordt.

Deze waardevermeerdering blijkt onder meer uit de omstandigheid dat vragers meer voor het product willen betalen. Vergelijk bijvoorbeeld de prijs van een 'kant-en-klaar-maaltijd' met de prijs van de ingrediënten.

De toegevoegde waarde berekenen we op de volgende manier:

toegevoegde waarde = omzet - onderlinge leveringen

Voorbeeld

Van een bedrijf zijn de volgende kwartaalcijfers bekend:

- verkochte hoeveelheid 7500 stuks¸ verkoopprijs € 1.250 per stuk

- ingekochte materialen € 1.850.000

- betaald voor diensten van derden € 2.250.000

- uitbetaalde lonen € 1.720.000

omzet: 7500 x € 1.250 = € 9.375.000

onderlinge leveringen: € 1.850.000 + € 2.250.000 = € 4.100.000

toegevoegde waarde: € 9.375.000 - € 4.100.000 = € 5.275.000


Toevoegen van waarde