Tarifaire maatregelen
Technische hulp
Tegoeden in rekening-courant
Tekort op de betalingsbalans
Tekort van de overheid
Termijndeposito
Tertiair inkomen
Tertiaire inkomensverdeling
Tertiaire sector
Theoretische capaciteit
Toegevoegde waarde
Toetreding tot de markt
Toetredingsbarrières
Toevallige beweging
Toevoegen van waarde
Totale constante kosten
Totale kosten
Totale kostencurve
Totale opbrengst
Totale variabele kosten
Totale winst
Transformatie
Transparante markten
Trekkingsrechten
Trend
Trendvolgers
Troonrede
Tweedegraadskostenvergelijking