Een orgaan heeft supranationale bevoegdheden¸ wanneer de landsregeringen ondergeschikt zijn aan dat orgaan.

Een voorbeeld van een orgaan met supranationale bevoegdheden is de Europese Centrale Bank (ECB).

De ECB geeft dwingende opdrachten aan de nationale centrale banken zoals De Nederlandsche Bank en de Bundesbank. De ECB opereert onafhankelijk. Noch de nationale regeringen en parlementen¸ noch het Europees Parlement kunnen de ECB instructies geven. Het enige beleidsbepalende orgaan van de ECB is de Raad van bestuur en die bestaat uit de ECB-directie en de presidenten van de nationale centrale banken