Substituten zijn goederen die elkaar kunnen vervangen.

Wanneer met een bepaald goed moeilijker in een behoefte kan worden voorzien (omdat het goed bijvoorbeeld te duur is geworden)¸ zoekt men naar een vervangingsgoed (een substituut).

Een voorbeeld van substituten zijn LPG en benzine. De hoge prijs van benzine kan voor de automobilist een reden zijn om op LPG over te stappen.