Een subsidie is een gift van de overheid.

Subsidies kunnen verschillende vormen aannemen¸ zoals

Verder kennen we een scala van voorzieningen die geheel of gedeeltelijk door de overheid wordt gefinancierd¸ zoals openbaar vervoer¸ bibliotheken¸ onderwijs en musea.