De subjectieve methode is een manier om de grootte van het nationaal inkomen vast te stellen.

Het nationaal inkomen wordt volgens deze methode berekend door de som van de factorbeloningen te bepalen.

Omdat de gezinnen de economische subjecten zijn¸ spreken we bij deze berekening van subjectieve methode.