De studiefinanciering is een bijdrage in de studiekosten en de kosten van levensonderhoud van degenen die een beroepsopleiding of een universitaire studie volgen.

De studiefinanciering is bedoeld voor degene die een voltijdstudie aan het middelbaar of hoger beroepsonderwijs of aan de universiteit volgen.

De studiefinanciering rekenen we tot de sociale voorzieningen.