Het structuurbeleid is het beleid van de overheid dat bedoeld is voor de versterking van de aanbodzijde van de economie.

Het gaat om de aanpak van de omvang en kwaliteit van de productiecapaciteit. Groeibevorderende maatregelen zijn onder meer een innovatiebevorderend beleid¸ de uitbreiding van de infrastructuur en het bevorderen van een grotere arbeidsparticipatie.