De economische structuur is het geheel van omstandigheden¸ zoals natuur¸ techniek en maatschappij¸ waarbinnen het economisch proces in een bepaald land zich afspeelt.

De factoren die de economische structuur bepalen¸ rekenen we tot de aanbodzijde van de economie. Veranderingen in de structuur noemen we trendmatige veranderingen.