Het structureel begrotingsbeleid houdt in dat de overheidsuitgaven voor een langere periode worden vastgelegd. Hierbij worden (rekening houdend met de verwachte economische groei) de uitgaven van jaar tot jaar met een vast percentage verhoogd.

Dit beleid¸ dat in de periode 1960-1980 door de Nederlandse overheid werd toegepast¸ leidde tot grote begrotingstekorten.