Stroomgrootheden geven de waarde van economische verschijnselen weer die alleen over een bepaalde periode kunnen worden berekend.

Het inkomen bijvoorbeeld is een stroomgrootheid. De waarde van een spaartegoed daarentegen is een voorraadgrootheid¸ omdat deze waarde vastgesteld kan worden op een bepaald tijdstip.