Een stabiel prijspeil houdt in dat de kosten van levensonderhoud niet veranderen.

Er is met andere woorden noch sprake van inflatie¸ een stijging van de kosten van levensonderhoud¸ noch van deflatie¸ een daling van de kosten van levensonderhoud.

We hebben hier te maken met een van de doelstellingen van economische politiek.