De staatsschuldquote is de staatsschuld als percentage van het nationaal inkomen.

De convergentiecriteria van de EMU bepalen dat de staatsschuld niet meer dan 60% van het nationaal product (eigenlijk: bruto binnenlands product) mag bedragen.