De staatsschuld is het totaal van de uitstaande leningen ten laste van de Staat.

De 'Staat' is de Rijksoverheid.

Wanneer de overheid een financieringstekort heeft¸ neemt de staatsschuld toe.