Een staatslening is een lening die door het Rijk is afgesloten.

In de regel dient een staatslening voor de financiering van het financieringstekort. Wanneer in een bepaald jaar het bedrag van de afgesloten staatsleningen groter is dan de aflossingen op reeds uitstaande leningen¸ neemt de staatsschuld toe.