Specialisatie houdt in dat een bedrijf zich gaat toeleggen op de productie van één of enkele producten in een bedrijfstak.

Voorbeelden van specialisatie zijn de gespecialiseerde groentewinkels die in grote steden steeds meer de groenteafdelingen van supermarkten beconcurreren en speciaalzaken die zich uitsluitend op damesmode toeleggen.

Specialisatie is een horizontale beweging in de bedrijfskolom.

Als gevolg van specialisatie wordt zowel het aantal leveranciers als de klantenkring kleiner: de bedrijfskolom wordt smaller.

Een voordeel van specialisatie is dat door de grotere specialistische kennis het product kwalitatief kan worden verbeterd. De kleinere klantenkring maakt het bedrijf echter wel kwetsbaarder.


Specialisatie