Geld wordt gebruikt als spaarmiddel of oppotmiddel wanneer het wordt gebruikt om aankopen 'uit te stellen'.

Van oppotten is sprake wanneer het geld thuis 'in een oude kous' wordt gestopt. Het geld wordt dan op geen enkele wijze meer in het economisch verkeer gebruikt. Dit is ook het geval wanneer het saldo op de girorekening 'veel' groter is dan nodig voor de girale betalingen.

We mogen oppotten niet verwarren met sparen. In tegenstelling tot opgepotte gelden wordt spaargeld via banken uitgeleend aan gezinnen¸ bedrijven en overheid.

Het tegengestelde van sparen is ontsparen.