Met de solvabiliteit geven we aan of een bedrijf haar schulden (desnoods na liquidatie) kan nakomen.

Volgens de regels van De Nederlandsche Bank is een bank is solvabel als ze 'voldoende' eigen vermogen heeft in vergelijking tot haar schulden.