De sociale zekerheid is het geheel van regels op grond waarvan de koopkracht van iedere inwoner in Nederland op een redelijk peil blijft.

De sociale zekerheid is opgebouwd uit:

De sociale zekerheid¸ tezamen met de voorziening in collectieve en quasi-collectieve goederen¸ maken van Nederland een verzorgingsstaat.

Ook beïnvloedt de sociale zekerheid de inkomensverdeling. Omdat de uitkeringen een 'vloer in het inkomensgebouw leggen'¸ is de secundaire inkomensverdeling gelijkmatiger dan de primaire inkomensverdeling.


De opbouw van de sociale zekerheid