Sociale voorzieningen verzorgen een uitkering voor behoeftigen die geen recht hebben op een uitkering op grond van een van de sociale-verzekeringswetten.

Enkele sociale voorzieningen zijn:

Sociale voorzieningen zorgen ervoor dat de koopkracht van niemand beneden het bestaansminimum (het nettominimumloon) hoeft te dalen. Zij leggen zo een 'bodem' in het inkomensgebouw en zorgen ervoor dat de secundaire inkomensverdeling gelijkmatiger is dan de primaire inkomensverdeling.