Sociale verzekeringen zijn de verzekeringen die de geldelijke gevolgen van bepaalde sociale risico's opvangen.

Sociale verzekeringen zijn opgebouwd uit:
Enkele sociale-verzekeringswetten