Sociale premies zijn de betalingen die door verzekerden worden gedaan aan de sociale-verzekeringsfondsen.

Sociale verzekeringsfondsen zijn de instellingen die de sociale-zekerheidswetten uitvoeren. Hierbij onderscheiden we: