De sociale partners zijn de CAO-onderhandelaars die jaarlijks binnen de Stichting van de Arbeid afspraken proberen te maken over de voorwaarden die in acht zullen worden genomen bij de komende CAO-onderhandelingen.

De bedoeling van het overleg binnen de Stichting van de Arbeid is te komen tot een centraal akkoord.