Het sociaal minimum is het bedrag dat volgens de in ons land gebruikelijke normen minimaal nodig is om van te leven.

Het sociaal minimum is gelijk aan de bijstandsuitkering voor een echtpaar. Alleenstaanden ontvangen 70% hiervan.