De Sociaal Economische Raad (SER) is een adviesorgaan van de regering.

Bij de voorbereiding van het sociaal-economisch beleid wint de regering advies in van de SER. Deze bestaat uit 45 leden en een voorzitter. Van de 45 leden worden er vijftien benoemd door de verenigingen van werknemers¸ vijftien door de vereniging(en) van werkgevers en vijftien¸ onder wie de voorzitter¸ door de Kroon. De kroonleden worden beschouwd als bij uitstek deskundig op sociaal-economisch terrein.