De secundaire sector omvat de industrie.

Op grond van het soort product dat wordt voortgebracht¸ kunnen economische activiteiten worden verdeeld in verschillende sectoren.

De secundaire sector vormt samen met de primaire en de tertiaire sector de marktsector.

De marktsector brengt in hoofdzaak individuele goederen voort. In deze sector is het prijsmechanisme of marktmechanisme richtinggevend voor de hoeveelheid en kwaliteit van de goederen die wordt aangeboden.